O knize

Přemůžeme autismus? ALMI 2016
Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.

V posledních dvou desetiletích se po celém světě prudce zvyšuje počet dětí s autismem. Na příchod autistů není v České republice připraveno ani zdravotnictví, ani školství. Co zjistili vědci? Co ukazují praktické zkušenosti? Co mohou pro své děti dělat rodiče? Profesorka Anna Strunecká je autorka populárně naučných bestselerů o zdravé výživě a zdravém způsobu života. Svojí badatelskou prací se zařadila do mezinárodní komunity lékařů a vědců, kteří zkoumají příčiny autismu na buněčné a molekulární úrovni. Ve druhém, aktualizovaném vydání knížky Přemůžeme autismus? autorka přibližuje čtenářům nové komplexní přístupy celostní medicíny, které ukazují, že autismus nemusí být celoživotní hendikep. Rodičům a všem obětavým bytostem, které se o děti s autismem starají, napoví knížka možnosti, jak přispět ke zmírnění jejich problémů. Vedle názorů zahraničních odborníků se čtenáři seznámí i se zkušenostmi a přístupy celostních lékařů a terapeutů z ČR. Možná, že i studenti medicíny a někteří lékaři v ní naleznou podnětný zdroj informací.

Přemůžeme autismus?
A. Strunecká a kol. (ALMI 2009)

http://prosisu.blogspot.cz/2009/06/premuzeme-autizmus.html
www.autizmus.cz

Problematice autismu se prof. Strunecká věnuje intenzivně ve svojí badatelské práci. Velikou pozornost zahraničních odborníků vyvolala její teorie o dysregulaci glutamátové neurotransmise v patofyziologii autismu. Na základě ohlasu této práce v impaktovaném zahraničním časopise (IF 4,9) byla vyzvána prestižním vydavatelstvím Bentham Science Publishers k přípravě odborné elektronické knihy o autismu (http://eurekaselect.com/52682).

Česká kniha Přemůžeme autizmus? nabízí rodičům směrodatný a vyčerpávající přehled o všem, co je v současné době známo o biomedicínských, psychologických a transpersonálních aspektech autizmu. Velmi dobře a srozumitelně napsaný text vychází z dlouholetých zkušeností autorky z její pedagogické a vědecko-výzkumné práce i rozsáhlé publikační aktivity. Ačkoliv byla kniha původně určena rodičům dětí s autizmem, měla by představovat povinnou četbu pro všechny profesionální zdravotníky i vychovatele, kteří pečují o děti s poruchami autistického spektra a řeší jejich problémy. Výběr obrazů Zdeňka Hajného umocňuje působení textu a podtrhuje jedinečný a komplexní způsob zpracování. Kniha má mimořádně zdařilé grafické provedení a je přizpůsobena ke každodennímu používání tak, aby se stala průvodcem pro všechny obětavé bytosti, které se snaží pomáhat dětem s autizmem. V knize jsou též příspěvky MUDr. Blanky Urbánkové, Lindy Cecavové-Neubauerové a MUDr. Anděly Šárkové.

Tento titul je rozprodaný.

Cellular and Molecular Biology of Autism Spectrum Disorder.
Anna Strunecká, Russell L. Blaylock, Ivo Paclt, Mark Hyman. Ed. A. Strunecká (Bentham Science Publishers, United Arab Emirates, 2010)

http://eurekaselect.com/52682

Incidence poruch autistického spektra (PAS) se v průběhu poslední dekády dramaticky zvyšuje. Etiologie PAS zůstává nevyřešenou hádankou pro vědce, lékaře, pediatry, psychiatry i farmakology. Naše e-kniha uvádí současné znalosti o patofyziologii PAS z pohledu buněčné a molekulární biologie. Naše vysvětlení zvažuje opakovanou imunitní stimulaci s následující chronickou aktivací mikroglií v mozku, jež vede k nadměrné stimulaci glutamátových receptorů a vzniku zánětlivých cytokinů. Naše e-kniha tak ve 14 kapitolách poprvé vysvětluje význam imunoexcitotoxicity na vývoj mozku, na neurofyziologii a patologii. Tato kniha nejenom že hledá příčiny vzniku PAS, ale také navrhuje možnosti terapeutických postupů, které zasahují uvedené patologické mechanismy. Více viz http://www.eurekaselect.com/

S předmluvou Stephena M. Edelsona, ředitele ARI, San Diego, USA.

Knihu je možné objednat zde: http://eurekaselect.com/52682

Varovné signály očkování.
A. Strunecká (ALMI 2012)

www.youtube.com/watch?v=v46eNAM4jZU

V knize o očkování srozumitelným a jasným způsobem autorka vysvětlila mechanismy imunity a důsledků vakcinace. Podrobné a pravdivé informace o vakcínách by měly být přístupné v demokratickém státu všem občanům. Stejně tak by měla být právem každého rodiče svoboda informovaného souhlasu u očkování jejich dětí. Vakcinace je invazivní lékařský zákrok, který může, byť v ojedinělých případech, způsobit poškození i smrt docela zdravé osoby. Stále více lidí touží po objektivních a vědecky podložených informacích a nehodlá se spoléhat pouze na to, co nám doporučují reklamy, sdělovací prostředky nebo nařizují státní orgány. Podobná kniha na českém knižním trhu dosud chyběla. Čtenáři najdou i rady rodičům k očkování od praktické lékařky MUDr. Ludmily Elekové a legislativní část, kterou zpracovala právnička Ligy lidských práv Zuzana Candigliota podle posledních úprav zákona o veřejném zdraví. Varovné signály očkování poskytují čtenářům možnost získat informace, které nejsou běžně dostupné a na jejich základě hledat vlastní rozhodnutí. Autorem předmluvy je Russell L. Blaylock, Theoretical Neuroscience Research, LLC., Belhaven Colledge, Mississippi, USA.

Počet prodaných výtisků: více než 5 000.
Knihu je možné objednat zde: www.almi.cz

Copyright © 2009 - 2024 ProfiSales s.r.o.
webdesign ceskyserver.cz