O autorce

Anna Strunecká vystudovala v letech 1961–1966 s červeným diplomem PřírodovědeckoufakultuUniverzityKarlovy, obor biologie–chemie, specializace fyziologie živočichů a člověka. V prosinci 1966 po mateřské dovolené nastoupila na postgraduální studium na katedře obecné zoologie PřF UK v Praze. Od roku 1970 zastávala místo asistentky, od roku 1977 místo odborné asistentky na této katedře. V roce 1971 získala titul RNDr. a v roce 1972 obhájila před komisí pro obhajoby kandidátských prací z normální a patologické fyziologie získání titulu CSc. Po obhájení disertační práce Fyziologická funkce fosfolipidů v biologickýchmembránách byla v roce 1980 jmenována a ustanovena docentkou obecné a srovnávací fyziologie. Absolvovala několik studijních zahraničních pobytů (Polsko, Nizozemí, SSSR, NDR). V roce 1981 byla jmenována vedoucí katedry fyziologie a vývojové biologie PřF UK. Tuto funkci zastávala do roku 1990. V roce 1987 obhájila disertační práci Fyziologická funkce fosfoinozitidů a získala titul DrSc. V roce 1989 ji prezident ČR jmenoval profesorkou fyziologie. Na katedře fyziologie a vývojové biologie PřF UK pracovala až do svého odchodu do důchodu v září 2006. Jeden školní rok vyučovala biologii na Waldorfském lyceu, v letech 2007–2012 měla částečný úvazek v laboratoři biochemické neurofarmakologie  Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK. Vdaná, manžel Otakar zemřel v roce 2009, 2 děti, MUDr. Kateřina Seimlová (1965), Mgr. Otakar Strunecký, PhD. (1974).

Přehledná tabulka profesního života:

Kompletní životopis ke stažení zde.

Copyright © 2009 - 2024 ProfiSales s.r.o.
webdesign ceskyserver.cz