PŘEMŮŽEME AUTIZMUS?

Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.
s příspěvky MUDr. Blanky Urbánkové, Lindy Cecavové-Neubauerové a MUDr. Anděly Šárkové.

Ilustrace obrazy PhDr. Ing. Zdeňka Hajného

Vydal: Miloš Palatka – ALMI, 2009
280 stran, 14 barevných obrazů, tvrdé desky, na křídovém papíře


Tato kniha nabízí rodičům směrodatný a vyčerpávající přehled o všem, co je v současné době známo o biomedicínských, psychologických a transpersonálních aspektech autizmu. Velmi dobře a srozumitelně napsaný text vychází z dlouholetých zkušeností autorky z její pedagogické a vědecko-výzkumné práce i rozsáhlé publikační aktivity. Ačkoliv byla kniha původně určena rodičům dětí s autizmem, měla by představovat povinnou četbu pro všechny profesionální zdravotníky i vychovatele, kteří pečují o děti s poruchami autistického spektra a řeší jejich problémy. Výběr obrazů Zdeňka Hajného umocňuje působení textu a podtrhuje jedinečný a komplexní způsob zpracování. Kniha má mimořádně zdařilé grafické provedení a je přizpůsobena ke každodennímu používání tak, aby se stala průvodcem pro všechny obětavé bytosti, které se snaží pomáhat dětem s autizmem.


Knihu je možné objednat přímo na stránkách nakladatelství www.almi.cz

Copyright © 2009 Nakladatelství ALMI
webdesign: ceskyserver.cz